top of page

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.detuinvangatha.be (hierna de ‘website’). De website wordt uitgebaat door De tuin van Agatha gevestigd te Bissemstraat 3 - 3724 Kortessem en vertegenwoordigd door Yvette Deploige.

1. Doel van deze privacyverklaring 

De tuin van Agatha hecht belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens. 

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door De tuin van Agatha, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

 

Je moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de website.

2.1. Gegevens die je ons bezorgt

Wanneer je periodieke mededelingen van ons wil ontvangen of je wil abonneren op onze blog of een reserveringsaanvraag doet, verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die je ons bezorgt of bevestigt via het invulformulier op onze website.

2.2. Cookies

Deze website van maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op onze site nog makkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers. 

3. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens? 

3.1. Gegevens die je ons bezorgt

 

De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier kunnen door ons worden gebruikt om nieuwsbrieven en/of andere communicatie te bezorgen die: 

 • je informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten, nieuwe blogposts en toeristische producten van De tuin van Agatha

 • je uitnodigen voor evenementen georganiseerd door De tuin van Agatha of zijn partners

 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 
3.2. Cookies

We maken enkel gebruik van functionele cookies:

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend.

 

Het is mogelijk om via de instellingen van je internetbrowser cookies te blokkeren  of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en/of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website te bieden heeft.

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?  

 

Wij beschouwen je persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen. Als je ons toestemming hebt gegeven, kun je je steeds uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet heb je het recht om je, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat om ons te contacteren via de kanalen die worden vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring.

Onze website wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com voorziet ons van het online platform dat ons in staat stelt om onze verblijven aan u te verhuren. Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Wix.com, databases en de algemene toepassingen van Wix.com. Zij slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

5. Hoelang bewaren we jouw gegevens? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie deel 2 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van deze privacyverklaring).

6. Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op: 

 • het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • door je toestemming voor het ontvangen van communicatie door De tuin van Agatha in te trekken

  • door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser (zie deel 3 van deze privacyverklaring)

 • een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens

 • een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens

 • een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

 • een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens

 • een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft)

 • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Je vindt de contactgegevens hier: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

7. De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om onze server, toepassingen en databank te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Wij doen hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie waarover wij beschikken wordt beveiligd.

Helaas kunnen wij geen 100% veiligheid garanderen. Als je specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan je deze informatie best niet via het internet doorsturen.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij doen er alles aan om onze server, toepassingen en databank te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Wij doen hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie waarover wij beschikken wordt beveiligd.

Helaas kunnen wij geen 100% veiligheid garanderen. Als je specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan je deze informatie best niet via het internet doorsturen.

9 Contactgegevens i.v.m. vragen rond privacy en gegevensbescheming 

 

Met jouw vragen kan je terecht bij Yvette Deploige van De tuin van Agatha via info@detuinvanagatha.be

 

Deze privacyverklaring werd het laatst herzien op 10 februari 2021.

bottom of page